spisovanie pracovných zmlúv a ďalších pracovnoprávnych písomností,

zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov,

vypracúvanie interných pracovných poriadkov a smerníc.