spisovanie návrhov a ostatných dokumentov a podaní pre súdy a ostatné orgány (rozvody, úprava práv a povinností k maloletým deťom - výživné, stretávanie sa; striedavá starostlivosť;

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),

zastupovanie pred súdmi a ostatnými orgánmi vo všetkých štádiách konania,

zastupovanie pri stretnutiach s protistranou a uzatváranie mimosúdnych dohôd a zmierov, 

poradenstvo v ostatných oblastiach rodinného práva.