Advokátska kancelária poskytuje všestranne zameraný a komplexný právny servis v rozličných oblastiach práva. Pre stručnú informáciu o rozsahu poskytovaných právnych služieb uvádzame nasledovný prehľad:

 

 Občianske právo

 Rodinné právo

 Obchodné právo

 Pracovné právo