Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc a poradenské služby v súlade s pokynmi a požiadavkami klienta. V prípade, že máte špecifický problém, ktorý nie je možné subsumovať do žiadnej z oblastí práva, uvedených v sekcii Poskytované služby, kontaktuje nás prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a my sa pokúsime vyriešiť Váš problém v rámci našich možností i napriek uvedenému.

     Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis na území Slovenskej republiky slovenským občanom aj cudzincom. Spolupracuje pri tom s ďalšími advokátmi, rovnako ako i s odborníkmi pôsobiacimi v iných oblastiach poskytujúcich služby občanom (súdni znalci, notári, realitní makléri, prekladatelia, tlmočníci, účtovníci, daňoví poradcovia a pod.).