JUDr. Ľubica Sopková
advokat(at)sopkova.sk

Kontakt
Adresa:
Pribinova 3
Malacky
901 01
Slovensko

Telefón: 034/3912 321
Číslo mobilného telefónu: 0903/474 070

Informácia: Miscellanous info